Outi Mäenpää

tilaa koulutus

 
 

Viestintä- ja vuorovaikutustaitojen hallinta ovat työntekijöiden keskeisimpiä haasteita, kun kyse on yhteisten tavoitteiden saavuttaminen. Vuorovaikutustilanteiden lukutaito, omien viestintämekanismien tunteminen, sekä statusviestinnän hallinta avaavat uusia näköaloja yksilöiden jaksamiseen, itse työhön, luovien ratkaisumallien löytämiseen, sekä työyhteisön hyvinvointiin. Se edesauttaa luomaan työyhteisöön innostunut ja turvallinen ilmapiiri - sellainen, jossa yksilö on parhaimmillaan.


Työyhteisölle on suureksi eduksi, mikäli työntekijät ovat tietoisia sanattomasta viestinnästään, sekä statuskäyttäytymisestään. Heidän on hyvä tunnistaa tavat, joiden avulla he muodostavat hierarkioita ryhmissään ja viestivät valta-ja alistumissuhteita. Sen lisäksi heidän tulisi tunnistaa myös rakentavan vuorovaikutuksen suurimpia esteitä, eli negatiiviset ajattelu-ja toimintamallit. Tyrmäämällä muiden ideoita, yksilö kuvittelee suojelevansa itseään. Todellisuudessa sanomalla EI, hän estää tilanteiden kehittymistä eteenpäin.


Ihminen ei voi muuttaa toista ihmistä, eikä muokata hänen viestintästrategiaansa, mutta hän voi muuttaa omaa tapaansa reagoida ja viestiä. Sen seurauksena ympärillä olevien ihmisten käyttäytyminen muuttuu. Pelkkä hyvä tahto ei siis riitä vuorovaikutus-ja viestintähaasteita ratkottaessa, asialle täytyy tehdä jotain ja sille voi tehdä - konkreettisesti!

 

Rakentava vuorovaikutus ja yhteistyötaidot